Zahradní skleníky Kinplast

Skleníky Kinplast

Zahradní skleníky Gampre

Zahradní skleníky Sanus

Zahradní skleníky Kinplast

Skleníky Gampre

Skleníky se sklem

Příslušenství pro skleníky

Automatický otvírač okna

Vytápění skleníků

Chovatelské potřeby

Chov slepic

Chov křepelek

Výběhy, klece

Líhně, inkubátory

Zahradní potřeby

Pařeniště

Zavlažování zahrady

Zavlažování skleníků

Zahradní hadice

LÍHNUTÍ A ODCHOV KUŘAT

Líheň pro kuřata: Jak postupovat při domácím odchovu?

Návod líhnutí kuřat, drůbeže a jiného ptactva. Čas na líhnutí právě nadchází. Líheň kuřat, kachen, křepelek, housat, krůt a jiného ptactva je ideální pomůckou každého chovatele, který se věnuje odchovu drůbeže. Pokud slepice, krůta či jiný druh drůbeže z nějakého důvodu nesedí na vejcích, je elektrický umělý domácí inkubátor kuřat či jiné drůbeže výborným řešením. Líhně Covina jsou také vhodné pro líhnutí či dolíhnutí vajec plazů.

Příprava vajec do líhně:

Při výběru vajec do líhně vybírejte vejce čistá, při líhnutí vajec při inkubační teplotě a vlhkosti může dojít k infekci organickým materiálem. Například krví, výkaly, zeminou.

Další důležitým faktorem pro výběr vajec pro inkubaci je teplota. K líhnutí v inkubátoru by se neměly používat vejce, která byla vystavena teplotám nad +26 °C nebo nižším než +5 °C. Pokud je vejce vystaveno teplotám mimo toto rozmezí zárodek uhyne.

Vejce by se měla vložit do inkubátoru mezi druhým a sedmým dnem od snesení. Pokud jsou vejce starší, šance na vylíhnutí se rapidně snižují.

Před začátkem líhnutí vejce ohřejte na pokojovou teplotu a až poté je vložte do líhně.

Výběr inkubátoru:

Námi nabízené líhně Covina jsou vyráběny renomovanou italskou společností pocházející z Itálie a velmi dobře slouží k líhnutí jak kuřat, drůbeže tak i plazů. Při výběru líhně pro drůbež je pro výběr důležité vědět počet vajec, která budete chtít líhnout a zda budete vejce chtít otáčet manuálně nebo pomocí motoru. Veškeré inkubátory jsou vybaveny polohovacím roštem, který je možné několik dní před vylíhnutím kuřat vyjmout a vejce ponechat k dolíhnutí. Inkubátory Covina mají integrovaný termostat a lze je plnit vodou z vnější strany. Pro hobby chovatele drůbeže je v nabídce dále mini líheň Covina 12, která je vybavena malou žárovkou zajišťující ohřev. Jistě bude také užitečná prosvětlovačka vajec ke zjištění stavu a vývoje plodu ve vejci.

Vejce je třeba pravidelně obracet! Do lísek líhní s přirozenou výměnou vzduchu (tzv. stolových) nebo do předlíhně líhní s nucenou ventilací vkládáme vejce, která odpovídají požadavkům kladeným na násadová vejce. Vejce od okamžiku vložení do líhně až do 19. dne musíme minimálně dvakrát denně obracet o 180° místo kvočny. Jako pomůcku při obracení si můžeme vejce označit na jedné straně obyčejnou měkkou tužkou. Doporučujeme výběr líhně omezit na plně automatické – s motorem, které otáčí vejce kdy mají. Teplota v líhni je 37,6–37,8 °C, do 19. dne musí být relativní vlhkost při líhnutí 60–75 % a po přeložení do dolíhně ji zvýšíme na 75–80 %. V dolíhni vejce již neobracíme.

Malá líheň na 7 vajec - Mini Inkubátor

Líheň se používá v soukromém hospodářství na líhnutí vajec drůbeže, zejména slepic a křepelek. Je vyrobena podle zásad povrchových líhní, vejce se ukládají do důlků v konstrukci. Maximální počet vajec je 7 kusů. Průhledné plexisklo umožňuje plnou kontrolu nad líhnutím.

Vyhřívání zabezpečuje elektrický odpor a ventilátor. Kontrola teploty je zabezpečena termostatem. Prostřednictvím ručního otevření, např. při otáčení a vlhčení se zajištuje nepřetržitá ventilace mikro klima líhně. Tím se odstraňuje nadbytečné množství oxidu uhličitého a jiných škodlivých plynů, které vznikají během líhnutí.

Vlhkost zabezpečte postřikem vodou a nalitím trochu vody do kanálku po obvodu plastového krytu nad ventilátorem. Pozor, voda se nesmí stříkat a nalévat do otvorů mřížky nad ohřevem!  V první týdnu líhnutí se doporučuje zvýšená vlhkost (je potřeba předejít odpařování vody z vajec) a v posledních dvou dnech (aby se drůbež snáze dostala přes blánu). V ostatních dnech po dobu líhnutí má být normální vlhkost.

Teplota je nejdůležitější faktor líhnutí. V případě přehřátí vajec vznikají anomálie, drůbež je slabá nebo je vysoká úmrtnost ve skořápce. Nedostatečné vytápění zpomaluje vývoj zárodku má za následek opožděné „prasknutí“. 

Otáčení provádíme, aby se sjednotila teplota vlhkost po celém povrchu vajec a aby se zamezilo přilepení zárodku ke skořápce.

Návod na obsluhu je velmi jednoduchý a postupným nastavením zvolte potřebné parametry líhně dle druhu a velikosti vajec.

Kompletní návod a rady k této líhni nalezne ZDE.

Jedná se o velmi malou neautomatickou líheň a inkubátor. Vejce v líhni je nutné každé dvě hodiny otočit. Pomocí tlačítek lze jednoduše nastavit teplotu, kterou Vám bude líheň držet. Po zapnutí se zobrazí aktuální teplota (kontrolka Work). Na display lze sledovat a nastavit teplotu v líhni po stisknutí tlačítka Set (rozsvítí se kontrolka Set), + přidáváte teplotu, - ubíráte teplotu (přidržením tlačítek + a - nastavujete rychleji). Kapacita líhně je 7 standardních slepičích vajec. Líheň má digitální displej na rozdíl od jiných líhní ve °C. Je možné nastavit teplotu od 20° C do 40° C po 0,1° C krocích stiskem tlačítek (+) a (-).

Vlhčení se provádí otevřením průhledného poklopu – pozor, vlhčení provádějte rychle! Otevřením na delší dobu narušíte mikroklima v líhni.

Vhodné umístění - líheň umístíme v krytém prostoru dále od zdrojů tepla. Od přímých slunečních paprsků nebo vzdušných proudů. Na rovnou plochu, ve vodorovné poloze, nejlépe ve výšce 1m od podlahy. Je třeba se vyhnout chladným nebo velmi suchým místnostem. Líheň se ideálně provozuje v normálních atmosférických podmínkách (20-25°C  a 45-75%). Doporučuje se, abyste pod líheň vložili materiál na tepelnou izolaci (rohožku, deku, apod.). Je zakázáno líheň provozovat nebo používat v takových místnostech, kde se skladují chemické, hořlavé, výbušné nebo jedovaté látky, protože poškozují kvalitu vzduchu a mají negativní vliv na proces líhnutí. (vývoj zárodku)

Upozornění! Nakloněné umístění a přenášení může vést k pohnutí vajec, přetečením vody v kanálku a k opotřebení a poškození motoru. V případě, že líheň přenášíme z chladného do teplého prostředí, necháme stát 2-3 hodiny (jinak může nastat kondenzace v elektrických obvodech).

*Ilustrační fotografie, Podívejte se na doporučené líhně Covina!

Líheň Covina Líheň Covina Líheň Covina KLíheň Covina

Líheň Covina Líheň Covina Líheň Covina KLíheň Covina

Výběr vajec:

K umělému líhnutí používáme pouze vejce, která splňují předpoklady, že se z nich vylíhnou životaschopná mláďata. Vejce musí pocházet od zdravých nosnic, musí být oplozená, pravidelného tvaru a musí mít standardní velikost, která je stanovena pro jednotlivé druhy a jednotlivá plemena.

 • Při výběru vajec do líhně vybírejte vejce čistá, při líhnutí vajec při inkubační teplotě a vlhkosti může dojít k infekci organickým materiálem. Například krví, výkaly, zeminou.
 • Další důležitým faktorem pro výběr vajec pro inkubaci je teplota. K líhnutí v inkubátoru by se neměly používat vejce, která byla vystavena teplotám nad +26 °C nebo nižším než +5 °C. Pokud je vejce vystaveno teplotám mimo toto rozmezí zárodek uhyne.
 • Vejce by se měla vložit do inkubátoru mezi druhým a sedmým dnem od snesení. Pokud jsou vejce starší, šance na vylíhnutí se rapidně snižují.   
 • Před začátkem líhnutí vejce ohřejte na pokojovou teplotu a až poté je vložte do líhně.
 • K líhnutí se nehodí kulovitá vejce, protože mají málo bílku, ani vejce abnormálně velká a protažená, která mohou mít více žloutků.
 • Povrch vajec musí být čistý, hladký, bez zjevných i skrytých prasklin.

Jaké by mělo být prostředí v líhni?

Správný průběh líhnutí předpokládá kontrolu a regulaci teploty, vlhkosti a cirkulace vzduchu, vhodné uložení vajec a jejich obracení. Chod líhně musí být přesný a spolehlivý, líheň musí být dobře čistitelná. Dbáme na to, aby materiál skříně na líhnutí dobře tepelně izoloval a na vnitřní ploše byl odolný proti vlhkosti.

Teplo vytvářejí topná tělesa, která regulujeme provozním a pojistným termostatem. Teplotu uvnitř líhně průběžně kontrolujeme vestavěným teploměrem, pokud není líheň vybavena přesným digitálním měřením.

Vlhkost v líhni převážně zajišťuje odpařování vody ze dna líhně nebo přídavný zvlhčovač. Lze ji zvýšit kropením vajec teplou vodou nebo mlžením; její hodnoty kontrolujeme vlhkoměrem.

Větráním líhně zajišťujeme rovnoměrnou teplotu, přívod kyslíku vyvíjejícím se zárodkům a odvod jimi vyprodukovaného kysličníku uhličitého. Potřeba kyslíku a tvorba kysličníku uhličitého se zvyšuje se stářím zárodků. Do předlíhně se 100 vejci je nutné dodat za hodinu 0,9 m3 čerstvého vzduchu, do dolíhně 1,1 m3. Vyšší koncentrace kysličníku uhličitého totiž snižuje líhnivost.

Nejčastější příčiny neúspěchu při domácím líhnutí kuřat:

 • Vleklé líhnutí, slabá kuřata – příčina: avitaminóza D.
 • Kadeřavé opeření, lepkavost, ochrnutí krku a nohou – příčina: avitaminóza B2.
 • Opožděné klování, slabá kuřata se špatnou pigmentací – příčina: avitaminóza A.
 • Brzké, ale vleklé líhnutí, kuřata malá se slepeným puchem, pupek špatně uzavřený – příčina: dlouhodobé přehřátí.
 • Líhnutí opožděné, vleklé, kuřata slabá, špatně stojí na nohou – příčina: nedohřátí.
 • Líhnutí opožděné, kuřata špinavá, puch, špatně pigmentovaná – příčina: nadměrná vlhkost.
 • Naklování ztížené, líhnutí uspíšené, kuřata a skořápky suché – příčina: nedostatečná vlhkost.
 • Naklování skořápky na špičatém konci vejce, lepkavost – příčina: nedostatečná výměna vzduchu.
 • Opožděné líhnutí, kuřata slabá – příčina: dlouhodobé skladování vajec.
 • Uspíšené líhnutí – příčina: přehřátí vajec.

Další vybavení k chovu slepic, králíků a křepelek pro inspiraci

*Některé vyobrazené doplňky naleznete na našich stránkách v Chovatelských potřebách a výrobě pro chovatele! Více informací o konkrétním produktu se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Automatické otevírání a zavírání kurníku Chov křepelek Klece a voliéry Klece a výběhy

Vybavení kurníku Vybavení kurníků Krmítka a napáječky Zahradní skleník

Zobrazuji 1 až 43 z 43 (celkem stran 1)
-6%

Hliníkový reflektor - průměr 14 x 19 cm, 150 W, vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky s ochrannou mřížkou

rating

795 Kč

845 Kč

Hliníkový reflektor - průměr 14 x 19 cm, 150 W, vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky s ochrannou mřížkou Optimální tvar tohoto reflektoru zajišťuje široké a efektivní rozptylování tepla. Vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky do 150 W. Uvedená cena je za 1 kus hliníkového zářiče. Žárovku musíte koupit zvlášť. Fotogalerie vybavení ..

-2%

Hliníkový reflektor - průměr 14cm, vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky s ochrannou mřížkou

rating

485 Kč

495 Kč

Hliníkový bílý reflektor průměr 14,5cm, výška 13cm, pro žárovky do 75W, ideální v kombinaci s tepelnými žárovkami a keramickými objímkami.  Optimální tvar tohoto reflektoru zajišťuje široké a efektivní rozptylování tepla. Vyhřívací reflektor pro kuřata. Uvedená cena je za 1 kus hliníkového zářiče. Žárovku ani objímku musíte koupit zvlášť. ..

-6%

Hliníkový reflektor - průměr 15 cm, 150 W, vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky s ochrannou mřížkou

rating

795 Kč

845 Kč

Hliníkový reflektor - průměr 15 cm, 150 W, vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky s ochrannou mřížkou Optimální tvar tohoto reflektoru zajišťuje široké a efektivní rozptylování tepla. Vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky do 150 W. Uvedená cena je za 1 kus hliníkového zářiče. Žárovku musíte koupit zvlášť. Zaměřuje světlo a tepe..

-13%

Hliníkový reflektor - průměr 20 cm, 250 W, vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky s ochrannou mřížkou

rating

995 Kč

1 145 Kč

Hliníkový reflektor - průměr 20 cm, 250 W, vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky s ochrannou mřížkou Optimální tvar tohoto reflektoru zajišťuje široké a efektivní rozptylování tepla. Vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky do 250 W. Uvedená cena je za 1 kus hliníkového zářiče. Žárovku musíte koupit zvlášť. Zaměřuje světlo a tepe..

-7%

Hliníkový reflektor - průměr 30cm, Vyhřívací reflektor pro kuřata a křepelky

rating

545 Kč

585 Kč

Hliníkový bílý reflektor průměr 30cm, ideální v kombinaci s tepelnými žárovkami a keramickými objímkami.  Optimální tvar tohoto reflektoru zajišťuje široké a efektivní rozptylování tepla. Vyhřívací reflektor pro kuřata. Uvedená cena je za 1 kus hliníkového zářiče. Žárovku ani objímku musíte koupit zvlášť. Fotogalerie vybavení k chovu s..

-10%

Keramická tepelná lampa 100W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

425 Kč

470 Kč

Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro odchovny a pro zvířata na topení v zimě. Dokáže vyzařovat teplo a vytvořit přirozený tepelný stav podobný slunečnímu záření. Ideální pro plazy, kuřata, odchovny, rostliny atd. Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních v..

-9%

Keramická tepelná lampa 150W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

475 Kč

520 Kč

Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro odchovny a pro zvířata na topení v zimě. Dokáže vyzařovat teplo a vytvořit přirozený tepelný stav podobný slunečnímu záření. Ideální pro plazy, kuřata, odchovny, rostliny atd. Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních v..

-12%

Keramická tepelná lampa 2kusy 100W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

750 Kč

850 Kč

Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro odchovny a pro zvířata na topení v zimě. Dokáže vyzařovat teplo a vytvořit přirozený tepelný stav podobný slunečnímu záření. Ideální pro plazy, kuřata, odchovny, rostliny atd. Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních v..

-11%

Keramická tepelná lampa 2kusy 150W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

850 Kč

950 Kč

Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro odchovny a pro zvířata na topení v zimě. Dokáže vyzařovat teplo a vytvořit přirozený tepelný stav podobný slunečnímu záření. Ideální pro plazy, kuřata, odchovny, rostliny atd. Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních v..

-6%

Keramická tepelná lampa 50W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

395 Kč

420 Kč

Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro odchovny a pro zvířata na topení v zimě. Dokáže vyzařovat teplo a vytvořit přirozený tepelný stav podobný slunečnímu záření. Ideální pro plazy, kuřata, odchovny, rostliny atd. Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních v..

-4%

Keramická tepelná maxi lampa 250W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

625 Kč

650 Kč

Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro odchovny a pro zvířata na topení v zimě. Dokáže vyzařovat teplo a vytvořit přirozený tepelný stav podobný slunečnímu záření. Ideální pro plazy, kuřata, odchovny, rostliny atd. Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních v..

-1%

Keramická tepelná žárovka 100W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

385 Kč

390 Kč

Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních výhřevných míst s vyššími teplotami. Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro zvířata na topení v zimě, ohřev kuřat a vytápění křepelkám. Vyhřívací žárovka pro kuřátka, křepelky a terária. Pro tento typ žárovky je i..

-4%

Keramická tepelná žárovka 150W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

395 Kč

410 Kč

Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních výhřevných míst s vyššími teplotami. Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro zvířata na topení v zimě, ohřev kuřat a vytápění křepelkám. Vyhřívací žárovka pro kuřátka, křepelky a terária. Pro tento typ žárovky je i..

-6%

Keramická tepelná žárovka 60W, 230V/E27, topná lampa pro zvířata, kuřata, křepelky, plazi

rating

365 Kč

390 Kč

Výhřevné žárovky do odchoven a terária slouží především jako tepelný zdroj, který je ideální pro vytvoření lokálních výhřevných míst s vyššími teplotami. Žárovka nevyzařuje světlo, pouze teplo - ideální pro zvířata na topení v zimě, ohřev kuřat a vytápění křepelkám. Vyhřívací žárovka pro kuřátka, křepelky a terária. Pro tento typ žárovky je i..

-17%

Líheň automatická digitální inkubátor 16 slepičích a až 30 křepelčích vajec

rating

2 495 Kč

2 995 Kč

Digitální poloautomatická líheň až na 16 slepičích a až 30 křepelčích vajec s digitálním nastavením teploty a automatickým otáčením vajec. Digitální inkubátor – líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže. Technicky pokročilá líheň s možností napájení 12V baterií při výpadku proudu! Plně automatická líheň s otáčením 360°a možností různých velik..

-9%

Líheň automatická digitální inkubátor 16 vajec 220V a 12V

rating

3 445 Kč

3 795 Kč

Digitální automatická líheň až na 16 slepičích a až 30 křepelčích vajec s digitálním nastavením teploty a automatickým otáčením vajec. Digitální inkubátor – líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže. Technicky pokročilá líheň s jmenovitým příkonem 40 W, 230 V, 50 Hz v automatickém provedení. Automatická líheň a dolíheň s otáčením 360°a možnos..

-10%

Líheň automatická digitální inkubátor 32 vajec Incubato

rating

3 845 Kč

4 250 Kč

Digitální automatická líheň až na 32 slepičích vajec s digitálním nastavením teploty a otáčením vajec. Digitální inkubátor – líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže, pro 56 slepičích vajec. Technicky pokročilá líh..

-3%

Líheň automatická digitální inkubátor 56 vajec Incubato

rating

4 495 Kč

4 650 Kč

Digitální automatická líheň až na 56 slepičích vajec s digitálním nastavením teploty a otáčením vajec. Digitální inkubátor – líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže, pro 56 slepičích vajec. Technicky pokročilá líh..

Líheň automatická digitální inkubátor BK 15 AKCE

rating

3 490 Kč

Automatická líheň BK 15 s digitálním nastavením teploty a otáčením vajec. Digitální inkubátor – líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže, pro 15 slepičích vajec. Technicky pokročilá líheň s jmenovitým příkonem 60 W, 230 V, 50 Hz v automatickém provedení. Součástí dodávky nejsou vyobrazené pomůcky a barva líhně se může lišit dle aktuálních možno..

-8%

Líheň automatická digitální inkubátor na 112 vajec

rating

4 995 Kč

5 450 Kč

Digitální líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže na 112 vajec je plně automatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Automatická líheň s termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 112 vajec střední velikosti. Elektrická l&..

-8%

Líheň automatická digitální inkubátor na 24 vajec s regulací teploty a otáčením vajec

rating

2 745 Kč

2 990 Kč

Digitální líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže na 24 vajec je plně automatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Automatická líheň s termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 24 vajec střední velikosti. Elektrická líheň je opatřena motorem pro automatické natáčení vajec. Kompaktní automatická líheň je vhodná také pro exotické ..

-7%

Líheň automatická digitální inkubátor na 48 vajec

rating

4 295 Kč

4 595 Kč

Digitální líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže na 48 vajec je plně automatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Automatická líheň s termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 48 vajec střední velikosti. Elektrická l&ia..

-11%

Líheň automatická digitální inkubátor na 96 vajec

rating

4 450 Kč

4 990 Kč

Digitální líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže na 96 vajec je plně automatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Automatická líheň s termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 96 vajec střední velikosti. Elektrická l&ia..

-22%

Líheň digitální inkubátor OMA 12

rating

2 795 Kč

3 590 Kč

Líheň – digitální inkubátor OMA 12 s digitálním nastavením teploty a otáčením vajec. Digitální inkubátor – líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže, pro 12 slepičích vajec. Technicky pokročilá líheň s jmenovit&yacut..

Líheň digitální Mini, inkubátor 9 vajec s LED automatickým měřením teploty

rating

2 295 Kč

Digitální Mini líheň až na 9 slepičích vajec s digitálním nastavením teploty a automatickým prouděním vzduchu. Digitální inkubátor – líheň kuřat, křepelek, kachen a jiné drůbeže. Technicky jednoduchá, ale plně funkční líheň se jmenovitým příkonem 20 W, 230 V. Jedná se o chytrou mini líheň s automatickým měřením teploty, prouděním vzduchu a prosv..

-4%

Líheň kuřat COVINA ET12 (EGG TECH), digitální automatická líheň, s dolíhní

rating

3 995 Kč

4 150 Kč

Líheň Covina ET12 (EGG TECH) od italského výrobce River Systems je široce používaná líheň s vysokou spolehlivostí. Digitální líheň kuřat, drůbeže a jiného ptactva ET 12 je plně automatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Automatická líheň s termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 12 vajec střední velikosti. Elektrická líheň je ..

-11%

Líheň kuřat COVINA SUPER ET12 (EGG TECH), digitální automatická, s dolíhní

rating

4 050 Kč

4 550 Kč

Automatická digitální líheň na kuřata, drůbež Covina EGG TECH ET 12 s dolíhní a motorem - domácí elektrická umělá digitální líheň kuřat, drůbeže známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 12 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví, krůt, hus, kachen, pávů, holubů, exotického ptactva i dravých ptáků. Její kapac..

-16%

Líheň kuřat COVINA SUPER ET12 (EGG TECH), digitální poloautomatická, s dolíhní

rating

2 990 Kč

3 550 Kč

Poloautomatická digitální líheň na kuřata, drůbež Covina EGG TECH ET12 s dolíhní a ručním otáčením vajec pro kuřata, známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 12 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptv&iacu..

Líheň kuřat COVINA SUPER ET24 (EGG TECH), digitální automatická, s dolíhní

rating

4 950 Kč

Automatická digitální líheň na kuřata, drůbež Covina EGG TECH ET 24 s dolíhní a motorem - domácí elektrická umělá digitální líheň kuřat, drůbeže známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 49 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví, krůt, hus, kachen, pávů, holubů, exotického ptactva i dravých ptáků. Její kapac..

-8%

Líheň kuřat COVINA SUPER ET24 (EGG TECH), digitální poloautomatická, s dolíhní

rating

3 450 Kč

3 750 Kč

Poloautomatická digitální líheň na kuřata, drůbež Covina EGG TECH ET 24 s dolíhní a ručním otáčením vajec pro kuřata, známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 24 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptv&iac..

-2%

Líheň kuřat COVINA SUPER ET49 (EGG TECH), digitální automatická, s dolíhní

rating

6 290 Kč

6 450 Kč

Automatická digitální líheň na kuřata, drůbež Covina EGG TECH ET 49 s dolíhní a motorem - domácí elektrická umělá digitální líheň kuřat, drůbeže známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 49 vajec k líhnutí vaj&iacu..

-2%

Líheň kuřat COVINA SUPER ET49 (EGG TECH), digitální poloautomatická, s dolíhní

rating

4 850 Kč

4 950 Kč

Poloautomatická digitální líheň na kuřata, drůbež Covina EGG TECH ET 49 s dolíhní a ručním otáčením vajec pro kuřata, známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 49 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptv&iac..

-24%

Líheň Mini digitální inkubátor na 12 vajec slepic, kachen, hus, krůt s regulací teploty

rating

2 495 Kč

3 290 Kč

Tento malý digitální inkubátor je oblíbený pro začínající drobné chovatele. Líheň je určena pro násadové vejce drůbeže, zejména slepic, kachen a křepelek v přirozeném prostředí. Jedná se o líheň a inkubátor. Pomocí tlačítek lze jednoduše nastavit teplotu, kterou bude líheň držet. Na display lze sledovat teplotu v líhni. Kapacita líhně je až 12 vaje..

-9%

Regulátor výkonu 10-100W Thermo - controller COMFORT

rating

295 Kč

325 Kč

Samostatný regulátor výkonu 10-100W Thermo - controller COMFORT pro topné desky. Zapojením přes externí rebulátor výkonu Thermo - controller Comfort můžete regulovat teplotu nastavením výkonu v rozmezí 20 - 100 procent!  Kolečkem potenciometru ovládáme výkon topného tělesa v desce, potažmo teplotu. Protože výška desky je proměnná, nastavuje se..

-7%

Regulátor výkonu zásuvkový do 300W, Pro regulaci tepelných a světelných zdrojů

rating

395 Kč

425 Kč

Trápí vás problém s velkým výkonem ohřívaní kuřat nebo intenzity světlasvět? Pak je tento regulátor nejlevnějším řešením. Regulátor výkonu zásuvkový do 300W Pro zásuvky 230V, 50Hz Zásuvkový stmívač Pro regulaci tepelných  a světelných zdrojů pro ohřev zvířat Lze ovládat i jiné menší spotřebiče s odporovu zátěží Vhodné pro regulaci..

-3%

Vyhřívací deska 30x30cm, COMFORT, 22 W bez termostatu

rating

1 350 Kč

1 390 Kč

Samostatně stojící topná deska pro kuřata COMFORT 22 W s rozměry 30x30cm, pro cca 20 - 25 kuřat. Bez termostatu a vyobrazeného krytu!  Termost naleznete ZDE. Nastavení výšky pomocí nastavitelných nožiček se mění teplotu pod deskou. Zapojením přes externí rebulátor výkonu Thermo - controller Comfort můžete regulovat teplotu nastavením výk..

-3%

Vyhřívací deska 40x40cm, COMFORT, 45 W bez termostatu

rating

1 550 Kč

1 590 Kč

Samostatně stojící topná deska pro kuřata COMFORT 45 W s rozměry 40x40cm, pro cca 30 - 35 kuřat. Bez termostatu a vyobrazeného krytu!  Termost naleznete ZDE. Nastavení výšky pomocí nastavitelných nožiček se mění teplotu pod deskou. Zapojením přes externí rebulátor výkonu Thermo - controller Comfort můžete regulovat teplotu nastavením výk..

-2%

Vyhřívací deska 40x50cm, COMFORT, 50 W bez termostatu

rating

1 650 Kč

1 690 Kč

Samostatně stojící topná deska pro kuřata COMFORT 50 W s rozměry 40x50cm, pro cca 40 - 50 kuřat. Bez termostatu a vyobrazeného krytu!  Termost naleznete ZDE. Nastavení výšky pomocí nastavitelných nožiček se mění teplotu pod deskou. Zapojením přes externí rebulátor výkonu Thermo - controller Comfort můžete regulovat teplotu nastavením výk..

-2%

Vyhřívací deska 40x60cm, COMFORT, 62 W bez termostatu

rating

1 850 Kč

1 890 Kč

Samostatně stojící topná deska pro kuřata COMFORT 62 W s rozměry 40x60cm, pro cca 50 - 60 kuřat. Bez termostatu a vyobrazeného krytu!  Termost naleznete ZDE. Nastavení výšky pomocí nastavitelných nožiček se mění teplotu pod deskou. Zapojením přes externí rebulátor výkonu Thermo - controller Comfort můžete regulovat teplotu nastavením výk..

-12%

Zkoušečka vajec - prosvětlovačka

rating

570 Kč

650 Kč

Zkoušečka vajec na prosvětlování vajíček všech druhů ptactva a drůbeže. Prosvětlovačka vajec je praktickým pomocníkem při odchovu drůbeže. Hlavní výhody prosvětlovačky: napájení 230V lze osadit konvenční 60 W žárovkou, závit E27 žár..

-8%

Zkoušečka vajec - prosvětlovačka 15W

rating

545 Kč

590 Kč

Zkoušečka vajec na prosvětlování vajíček všech druhů ptactva a drůbeže. Prosvětlovačka vajec je praktickým pomocníkem při odchovu drůbeže. Hlavní výhody prosvětlovačky: příkon 15 W 230 V dva gumové nástavce s odlišnou velikostí pevn&yac..

-7%

Dezinfekce líhní a odchoven 100 ml Brinsea, koncentrovaná dezinfekce k omytí vajec, líhní a odchoven

rating

345 Kč

369 Kč

Koncentrovaná dezinfekce pro přípravu roztoku k omytí vajec, líhní a odchoven. Bezpečný, ale efektivní způsob, jak se zbavit virů a bakterií, které mohou ohrožovat vývin zárodku. Ředíme v poměru 1:100, z balení 100 ml tedy vytvoříte 10 litrů dezinfekčního roztoku. Obsah dodávky: 100 ml Nabízíme kvalitní a odzkoušená krmiva a krmné směsi, k..

-7%

Keramická objímka do 250W s kabelem 1,8m a vypínačem

rating

325 Kč

350 Kč

Keramická objímka do 250W s kabelem 1,8m a vypínačem - ideální pro odchovny na vytápění a svícení v zimě. Optimální tvar zajišťuje široké a efektivní rozptylování tepla. Vyhřívací žárovka a stínítko není součástí. Mimořádně kvalitní a odolná proti teplu. Pro montáž na volné zavěšení. Kabel s vypínačem. Vhodné i pro pevnou montá..

Zobrazuji 1 až 43 z 43 (celkem stran 1)
TOPlist